تماس با ما محصولات گواهی نامه خط تولید مشخصات کارخانه مشخصات شرکت
 
 مشخصات کارخانه

كارخانه حرير خوزستان در منطقه صنعتي هفت تپه استان خوزستان واقع گرديده است. موقعیت کارخانه...

مساحت زمين كارخانه                   49،000 متر مربع
مساحت زمين مهمانسرا      
          54،000 متر مربع
ساختمانهاي توليد و پشتيباني توليد 
12،700مترمربع 
 ساختمانهاي اداري و خدمات        
        193 متر مربع
ساختمانهاي مهمانسرا و نگهباني    
    285  متر مربع

ظرفيت توليد كارخانه در 3 شيفت كاري طبق پروانه بهره برداري صادره توسط سازمان صنايع استان خوزستان 10،000 تن در سال مي باشد. شركت از سال 1374 به بهره برداري رسيده و تعداد پرسنل شاغل در كارخانه 73 نفر مي باشد.

   
w