تماس با ما محصولات گواهی نامه خط تولید مشخصات کارخانه مشخصات شرکت
 
 خط تولید

     خمیرسازی

مواد اوليه مورد استفاده جهت ساخت خمير عبارتند از:
خمير الياف كوتاه (هاردوود)،خمير الياف بلند(سولفيت و سولفات) ، مواد افزودني نظير مواد ضد عفوني كننده ، مواد پر كننده و مواد مربوط به
افزایش دهنده مقاومت تر و خشك كاغذ .
 

مواد ذكر  شده با درصد هاي مشخص در مخزني بنام پالپر با هم مخلوط شده و در چستهاي موجود ذخيره مي گردد. قبل از رسيدن خمير به ماشين كاغذ، خمير از پالايشگرهاي مختلفي جهت تميز شدن و همچنين از دستگاهي بنام ريفاينر جهت رشته رشته شدن عبور كرده و پس از آن به ماشين كاغذ تغذيه مي گردد.

   
w